Siirry sisältöön

Mitä teemme

Uudiskohteita eri kokoluokissa ja rakentamisen vaiheissa

Suunnittelemme piha-alueita useiden tonttien muodostamista aluesuunnitelmista yksittäisiin hyvinkin pienialaisiin kohteisiin, asemakaavoitusvaiheesta toteutussuunnitteluun. Pääosa toiminnastamme on uudisasuntotuotantoon liittyvää pihasuunnittelua, mutta referenssikohteita on vuosien varrella kertynyt lähes kaikilta pihasuunnittelun eri alueilta, myös vaativista perusparannuskohteista sekä muuhun kuin asuntotuotantoon liittyvistä kohteista, esim. päiväkodeista ja puistoista.

Kokonaisvaltaista suunnittelua hankkeesta valmiiksi pihaksi

Olemme mielellämme mukana kohteen suunnittelussa niin aikaisin kuin mahdollista, ja tarjoamme mielellämme pinnantasauksen suunnittelun yhdistettynä pihasuunnitteluun.

Pinnantasaussuunnitelmassa määritellään tontin ja tarvittaessa rakennusten korkeusasemat sekä maanpinnan kallistukset niin, että hulevedet ohjautuvat pois seinustoilta ja kulkuväyliltä. Pihan korkeusasemien suunnittelu samanaikaisesti pihasuunnittelun kanssa tuottaa yleensä parhaan lopputuloksen, ja vähentää suunnitelmien yhteensovittamisen tarvetta eri suunnittelijoiden välillä.

Myös työmaavaiheessa tapahtuviin muutostarpeisiin on helppo reagoida, kun tiedossa on pihan suunnitteluratkaisuihin vaikuttaneet asiat, ja suunnitelmamuutokset voidaan tehdä yhdellä työpöydällä.

Pihoja maanpinnan yläpuolelle

Tiiviin rakentamisen alueilla tila tonteilla hyödynnetään tehokkaasti, ja yhä suurempi osa piharakentamisesta toteutetaan kansipihoina autohallien päälle, tai jopa rakennusten katoille. Meiltä löytyy osaamista ja kokemusta piharakenteiden sovittamisesta alapuolisiin rakenteisiin siten, että rakenteet pysyvät kustannustehokkaina ja hulevesien poisjohtaminen toimii. Silti  pihat ovat  vehreitä ja viihtyisiä, eikä käyttäjä välttämättä tiedosta olevansa metrejä maanpinnan yläpuolella.

Laaja-alaisella asiantuntemuksella ja kokemuksella

Pihan ja pinnantasausten yhtäaikaisessa suunnittelussa voidaan heti huomioida esteettömyys- ja pelastusmääräysten toteutuminen, sekä toimivat, turvalliset ja viihtyisät leikki- ja oleskelualueet. Puustoa ja arvokkaita kallioalueita voidaan säästää, ja tontin olisi aina liityttävä sujuvasti ympäristöönsä. Louhinnan ja täyttöjen määrän tasapainottamisella on suuri vaikutus rakentamisen kustannuksiin. Ongelmakohdat havaitaan heti suunnittelun alussa, ja voidaan ratkaista ajoissa. Näin voidaan säästyä esimerkiksi kalliilta tukimuuriratkaisuilta.

Hulevesiä pyritään mahdollisuuksien mukaan käsittelemään syntypaikalla, ja rakenteellisia viivytysjärjestelmiä voidaan vähentää johtamalla hulevesiä viheralueiden kasvillisuuden hyödynnettäväksi, sekä oikeilla pinnoitemateriaalien valinnoilla.

Omat haasteensa asettavat tontin luontaiset korkeussuhteet, tiivis rakentaminen ja hankala maaperä. Näihin haasteisiin vastaamme asiantuntemuksella!