Viheralue- ja puistosuunnittelu

Viihtyisät puistot ja viheralueet luovat kaupungille ilmettä. Niiden tarkoituksena on muodostaa rakennettujen alueiden väliin viherkäytäviä, joilla on sekä virkistystoiminnallinen että kaupunkiekologinen merkitys.

Viheralueet ovat tavallisesti julkisia ja paikoittain kulutus on hyvinkin intensiivistä. Niiden suunnittelussa huomioidaan käyttötarkoitus ja alueen luonnonolot. Alueen kasvillisuuden suojelu, maaperän ominaisuudet ja pintavesien kulkeutuminen otetaan huomioon suunnittelussa. Näin voidaan saavuttaa hoitoluokasta riippumatta kulutusta kestävä, kaunis ja viihtyisä virkistysalue jonne luontokin mahtuu.