Pintavesisuunnittelu

Pintavesi- ja pinnantasaussuunnitelmassa määritellään tontin ja tarvittaessa rakennusten korkeusasemat sekä maanpinnan kallistukset niin, että pintavedet (hulevedet) ohjautuvat pois seinustoilta ja kulkuväyliltä. Suunnittelussa huomioidaan esteettömyys- ja pelastusmääräysten toteutuminen ja tontin sujuva liittyminen ympäristöönsä. Kasvillisuutta ja arvokkaita kallioalueita pyritään säästämän louhinnan ja täyttöjen järkevällä suunnittelulla.

Tutkimalla tontin korkomaailma huolellisesti jo asemapiirrosta laadittaessa voidaan pihateitä ja toimintoja sijoittaa tasaisemmille alueille. Ongelmakohdat havaitaan ja voidaan ratkaista ajoissa. Näin voidaan säästyä esimerkiksi kalliilta tukimuuriratkaisuilta.

Omat haasteensa asettavat tontin luontaiset korkeussuhteet, tiivis rakentaminen ja hankala maaperä. Näihin haasteisiin vastaamme mielellämme.