Perusparannus- ja korjaussuunnittelu

Kaikella on aikansa, ja joskus piha-alueetkin tulevat käyttöikänsä päähän. Toiminnot muuttuvat tai koko tontti otetaan uuteen käyttöön. Tontilla saattaa olla maan painumisesta tai aikaisemmista ratkaisuista johtuvia ongelmakohtia, jotka saattavat pahimmillaan uhata rakenteita (esim. homevauriot).

Perusparannussuunnittelussa voidaan säilyttää pihan toimivat tilaratkaisut sekä hyväkuntoiset rakenteet ja kasvillisuus entisellään. Suunnitelmissa esitetään tarvittavat korjaustoimenpiteet kuten pinnantasaus, kuluneiden ja painuneiden pinnoitteiden uusiminen sekä vanhuuttaan rapistuneen kasvillisuuden elvyttäminen.